Naučimo se javascript

HTML in JavaScript
Preden se sploh lahko lotimo programiranja v JavaScriptu se moramo seznaniti, kako sploh vgraditi JavaScript v spletno stran. Združitev JavaScriptove kode v HTML kodo je možna na tri načine:

Vgradnja v “glavo” datoteke
Prva možnost je, da JavaScript vgradimo v “glavo” datoteke HTML.

<html>
<head>
<title>Naslov strani</title>
<script language=”JavaScript”>
<!–
definicija funkcij in spremenljivk
//–>
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>


Ukaz <script language=”JavaScript”>vpelje JavaScriptovo izvorno kodo, ki se konča z ukazom </script>
Ukaza <!– in //–> pa zagotovita, da brskalniki brez zmožnosti uporabe JS kode le-te ne prikažejo. Znotraj teh dveh ukazov pa lahko definiramo vse funkcije in spremenljivke, ki jih bomo uporabljali.


Izvajanje kode ob različnih dogodkih
Druga možnost je, da se JS sproži ob določenih akcijah, ki jih sproži uporabnik. Npr. Ko uporabnik pride na stran ali ko jo zapusti.
Vgradnja v osreden del
Tretja možnost pa je, da v osrednjem delu HTML datoteke prikaža JS ukaze, naprimer uro ipd.
Pozdrav
Tipičen primer za začetnike je izpis pozdravnega sporočila. V JavaScriptu bomo definirali funkcijo, ki bo v sporočilnem oknu izpisala to sporočilo:

<html>
<head>
<title>Naslov strani</title>
<script language=”JavaScript”>
<!–
function pozdrav(){
alert(“Pozdravljeni na moji spletni strani”)
}
//–>
</script>
</head>
<body onLoad=”pozdrav()”>
Tu zapišemo vsebino spletne strani
</body>
</html>

Do vrstice z ukazom <!– vemo že vse. Potem s stavkom function pozdrav(){ definiramo funkcijo. Function je rezervirana beseda in mora biti zapisana pravilno, med tem ko je beseda pozrav ime funkcije in ga lahko izberemo po želji.

Ura
V naslednjem zgledu bomo uporabili funkcijo, ki bo prikazala datum. V nasprotju s prejšnjim primerom pa bo potrebno to funkcijo zapisati v osrednji del dokumenta.

<html>

<head>

<META HTTP-EQUIV=”Content-Type” CONTENT=”text/html; charset=windows-1250″>

<title>Naslov strani</title>

<script language=”JavaScript”>

<!–

function cas(){

ura=new Date()

document.write(ura.getHours() + “.” + ura.getMinutes())

}

//–>

</script>

</head>

<body>

Dobrodošli! Ura kaže

<script>

cas()

</script>

!

</body>

</html>

Z ukazom ura=new Date() se objektu ura priredijo podatki o trenutnem času in datumu. Vse, kar sledi oklepajem za ukazom document.write se sedaj izpiše v HTML. V tem primeru so to ure.

V članku sem napisal nekaj osnovnih stvari za “Javascript” jezik, kateri je skriptni jezik za programiranje spletnih strani.

Komentarji

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja