Upravljanje računalnika s pomočjo Windows Script Host

Windows Script host je v osnovi namenjen administratorjem sistemov kot pomoč pri administraciji, avtomatizaciji opravil in kreiranju skript za različne namene. Po domače povedano nam omogoča izvajanje ukazov po v naprej napisanem postopku. Podobno pisanju macro ukazov ali progarmiranje. V DOS-u so imele podobno nalogo .BAT batch datoteke. Več v dveh testnih primerih izpisa tekstovnega okna na ekranu in manipulacije Internet Explorer-ja.

Za prvi primer si poglejmo način izpisa “Hello World” na zaslon.

1. vaja: izpis Hello World
kreiramo datoteko Hello.vbs in vanjo vpišemo spodnja ukaza in shranimo:
Wscript.Echo “Hello World”
Wscript.Quit

Rezultat: na zaslon se nam izpiše okno Hello World

Spisek nekaj osnovnih ukazov iz WSH:

Tipka Zapis v WSH
Alt %
Ctrl ^
Shift +
Esc {ESC}
Ins {INS}
Functions keys {Fn} eg {F1}. {F12}
Home {HOME}
End {END}
Delete {DEL}
Enter {ENTER}

2. vaja: avtomatizacija Internet Explorerja s pomočjo WSH
kreirajte novo datoteko Kontrola.vbs, vpišite spodnje vrstice, shranite in poženite z dvojnim klikom na datoteko:
‘ FILE: Kontrola.vbs
‘ DESC: Odpre Internet Explorer na strani www.racunalnika-pomoc.si,
‘ DESC: odpre okno in zapre Explorerja na Full Screen,
‘ DESC: doda stran med Favourites (oz. Priljubljene)
‘ AUTH: RP

Set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)

WshShell.Run “iexplore http://www.racunalniska-pomoc.si/”, 9
wscript.Sleep 3000
WshShell.SendKeys “{F11}”
wscript.Sleep 3000
WshShell.SendKeys “{F11}”
wscript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys “%A”
wscript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys “A”
wscript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys “%A”
wscript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys “%A”
Wscript.Quit

‘ KOMENTAR: konec skripte

OPOZORILO: glede na to da lahko s pomočjo WSH kontrolirate vaš računalnik, pazite ker lahko brez težav uporabite tudi kako izmed destruktivnih načinov uporabe, tako da na lastno odgovornost in (vsaj pribljižno) vedeti kaj delate.

Komentarji

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja